Türkiye’ye Yönelik Alman Paket Tur Pazarının Herfindahl-Hirschman Endeksi Üzerinden Değerlendirilmesi


MEHTER AYKIN S.

Al Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.442-449

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.442-449
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Germany ranks within the first three among the most tourist generating countries globally. Destination choice of the German tourists, mostly preferring to travel by purchasing package tours, is highly manipulated by the European tour operators. Shrinking by 30% in international turist arrivals in 2016, Turkey receives visitors mostly from Europe, especially from Germany. Apart from tourism policy, consumer policy, internal market policy and industrial policy as well as the competition policy are the main policy areas that shape the structure of European tourism industry. Among these the competition policy aims at safeguarding proper functioning of the European internal market. To achieve this end, the European Commission works hard to reduce distortions to competition within the internal market through merger control, antitrust enforcement, and state aid control. Herfindahl-Hirschman Index is one of the tools used to identify market concentration. It is computed by squaring the percentage shares of the enterprises operating in the market and adding them all to reach a number which is used to explain the situation in the market against thresholds. Generally speaking, as the number gets smaller the market is said to be more competitive, and the vice versa. For the German package tour market towards Turkey, HHI gives 1.251,7825 which implies that the market operates under monopolistic competition structure, and that the competition rules are safeguarded in the European internal market. Nevertheless, it does not necessarily mean that the European tour operators conform with the competition rules in outern markets such as the destinations in Turkey.

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_3a7f2c5dc921453fa27860d93b0d9aad.pdfAlmanya, küresel ölçekte en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk üç sırada yer almaktadır. Büyük ölçüde paket tur satın alarak seyahat etmeyi tercih eden Alman turistlerin destinasyon seçiminde Avrupalı tur operatörlerinin yönlendirmeleri önem arz etmektedir. Uluslararası turist varıGları açısından 2016 yılını %30‘luk kayıpla kapatan Türkiye en çok Avrupa‘dan, özellikle de Almanya‘dan ziyaretçi almaktadır. Turizm politikasının yanı sıra, tüketici politikası, iç pazar ve iGletmeler politikası ile rekabet politikası Avrupa turizm endüstrisinin yapısını Gekillendiren baGlıca politika alanlarıdır. Bunlardan rekabet politikası Avrupa iç pazarının düzgün bir Gekilde iGlemesini teminat altına almayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Avrupa Komisyonu birleGmelerin kontrolü, anti-tröst uygulamaları ve devlet yardımlarının izlenmesi suretiyle iç pazarda rekabet ihlallerini azaltmak üzere yoğun olarak çalıGmaktadır. Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHE) piyasalardaki yoğunlaGmayı tanımlamak etmek üzere kullanılan araçlardan bir tanesidir. Buna göre; piyasada faaliyette bulunan iGletmelerin pazar paylarının karelerinin toplamı alınmakta ve bulunan rakam eGik değerlerle karGılaGtırılarak piyasalardaki durum açıklanmak üzere kullanılmaktadır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, bulunan rakam küçüldükçe piyasanın daha rekabetçi bir yapıda olduğu söylenmekte; rakam büyüdükçe aksi bir durum ortaya çıkmaktadır. Türkiye‘ye yönelik Alman paket tur piyasası açısından HHE 1.251,7825 rakamını vermekte olup, bu piyasanın monopolcü rekabet koGulları altında iGlediği ve Avrupa iç pazarında rekabet kurallarının gözetildiği anlamını taGımaktadır. Bununla birlikte, bu durum Avrupalı tur operatörlerinin Türkiye‘deki destinasyonlar gibi dıG pazarlarda rekabet kurallarına riayet ettikleri anlamına da gelmemektedir.