Adnan Çoker’in Sanatında Minimal Simetrik Kurgusal Formlar ve Espasla Bütünleşen Anıtsal Resim Anlayışı


BOZTUNALI Z. S., BAŞBUĞ F.

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1123-1131

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1123-1131
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

This study examines minimal symmetrical fictional forms and the monumental paintings which are integrated with Space in the art of Adnan Çoker who is one of the prominent artists of Turkish Painting Art. For this research can be truly done, firstly, printed and electronical resources related with the Artist have been researched. And then, by listening to the previous interviews of Çoker, the interpretations and evaluations of Art Writers and Critics regarding him have also been studied.

It has been found that, the Monumental Painting Conseption which includes the minimal symmetric forms played a significiant role in Adnan Çoker’s paintings. In this context, it has been also strived to explain the philosophical basics of intellectual and formal transformations which were seen in the Artist’s paintings by taking into account the basic elements of Art (line, point, colour, balance, space, composition, form, content, etc.).

Bu çalışmada, Türk Resim Sanatı’nın önemli temsilcilerinden biri olan Adnan Çoker’in minimal simetrik kurgusal formları ve espasla bütünleşen anıtsal resimleri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın yapılabilmesi için ilk olarak, sanatçı ile ilgili basılı ve elektronik kaynaklar taranmıştır. Ardından, Çoker’in önceki yıllarda yaptığı söyleşiler dinlenerek, sanat yazarları ve eleştirmenlerinin kendisi hakkındaki yorumları ve değerlendirmeleri okunmuştur.

Yapılan okumalar ve edinilen bilgiler doğrultusunda, Adnan Çoker’in sanatında minimal simetrik kurgusal formların oluşturduğu anıtsal resim anlayışının başat rol üstlendiği görülmüştür. Bu bağlamda araştırmada da, sanatçının resimlerinde görülen düşünsel ve biçimsel dönüşümler, resmin temel ögeleri (çizgi, nokta, renk, denge, espas, kompozisyon, biçim, içerik vb.) göz önünde bulundurularak incelenmeye ve barındırdıkları felsefi altyapıların irdelenmesi ile açıklanmaya çalışılmıştır.