Bireysel Emeklilik Sistemine Duyulan Güven Üzerine Bir Araştırma: Antalya Örneği


YALAZ H. Ö., Aslan S., Aslan S.

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, vol.1, no.1, pp.230-231

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.230-231
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The private pension system (PPS) is a savings system that aims to help participants maintain their welfare level after retirement. Although this system is run by authorized companies, it is operated under the supervision of Undersecretariat of Treasury, Capital Markets Board and Pension Monitoring Center. Participation in the system has been increasing especially in recent years. State contribution the automatic participation, which began to be gradually implemented in 2017, and various tax exemption practices increased the number of participants. This study was conducted by simple random sampling method in order to allow each main mass element to enter the sample with the same probability. The study using data obtained from questionnaire on 185 subjects aimed to understand the confidence in the system, to identify the defects and to make the necessary suggestions. As a result 85% of the respondents think that the Individual Pension System is safe, 67.6% believe that PPS is adequate and 60% expect PPS to meet their wishes and expectations. 

Bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcıların emeklilik sonrasında refah seviyesini koruyabilmelerini amaçlayan bir tasarruf sistemidir. Bu sistem yetkili şirketler tarafından yürütülmesine karşın Hazine müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi’nin denetim ve gözetiminde işletilmektedir. Sisteme katılım özellikle son yıllarda giderek artmaktadır. Gerek devlet katkısı, gerek 2017 yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan otomatik katılım ve çeşitli vergi muafiyeti uygulamaları katılımcı sayısının artması sağlamıştır. Bu çalışma Antalya ili sınırlarında her bir ana kütle elemanının aynı olasılıkla örneğe girebilmesi amacıyla basit tesadüfi örneklem yöntemiyle yapılmıştır. 185 denek üzerinde yapılan anket verileriyle sisteme duyulan güvenin anlaşılması, aksaklıkların tespit edilmesi ve bu konuda gerekli önerilerin getirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın sonucunda ankete katılanların %85’i Bireysel Emeklilik Sistemi’nin güvenli olduğunu, %67,6’sı BES’ in getirilerinin yeterli olduğunu ve %60’ı BES’ in istek ve beklentilerini karşıladığını düşünmektedir.