Hayek'in Hukuk Kuramında Zorlama ve Meşru Zorlama


KARARMAZ F.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.129-140, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Friedrich A. Hayek, one of the main representatives of liberal thought, devoted his late period studies to the field of law. The main purpose of these studies is to provide a legal theory that could serve for and maintain the liberal social order. The essential point of Hayek’s conception of freedom is that the freedom can only be possible if individuals have the chance to use their knowledge and efforts for their own ends. The philosopher stated that, coercion which is the opposite of freedom occurs when individuals are subjected to others’ ends. To protect the individuals from the coercion of the state and other groups in a democratic state, Hayek presented a set of restrictions about legitimate coercion applied by government. For this purpose the philosopher produced fundamental principles about usage of legitimate coercion and suggested certain restrictions to prevent majorities from using this power to destroy individual freedom.

Liberal düşüncenin önemli temsilcilerinden biri olan F. A. Hayek, özellikle son dönem çalışmalarını hukuk alanına hasretmiştir. Bu çalışmalarındaki temel amacı, liberal toplum düzenine hizmet edebilecek ve düzenin devamını sağlayacak bir hukuk kuramı ortaya koymaktır. Hayek’in özgürlük kavrayışında ise en önemli nokta, özgürlüğün ancak bireylerin kendi bilgi ve gayretlerini kendi amaçları dâhilinde kullanabilmeleri sağlandığında mümkün olabileceğidir. Düşünür, bireylerin başka bireylerin amaçlarına tabi olmasının özgürlüğün tam karşıtı olan zorlamayı meydana getirdiğini belirtmiştir. Bireylerin devlet veya diğer gruplardan gelecek zorlamaya karşı korunabilmesi için demokrasi ile yönetilen ülkelerde meşru zorlamanın sınırlarının kesin olarak belirlenmesi gerektiğini öne sürmüştür. Bu amaçla düşünür, devletin meşru zor gücünü kullanırken uyması gereken temel ilkeler ortaya koymuş ve ülkedeki çoğunluğun bu gücü bireysel özgürlüğü yok etme yönünde kullanmasını engellemek amacıyla belirli sınırlamalar önermiştir.