Antalya Yöresinde Çim Kıyas Bitki Su Tüketimini Veren Bazı Amprik Eşitliklerin Tarla ve Lizimetre Koşullarında Kalibrasyonu”, , (), -,


BÜYÜKTAŞ D., AYDINŞAKİR K., BAŞTUĞ R.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.107-119, 2003 (Peer-Reviewed Journal)