TİCARET İ BAHRİYE KANUNNAMESİ NE GÖRE NAVLUN SÖZLEŞMELERİ


Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, vol.4, 2016 (Peer-Reviewed Journal)