Roma İmparatorluk Dönemi’nde Anadolu’daki Sofistlerin-Retorların Sınıfsal Özellikleri ve Toplumsal Yaşamdaki Etkileri/ Greek Sophists and Rhetors: Their Social Class and Influence in Public Life in Asia Minor in the Roman Empire


AKGÜN KAYA E.

CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, vol.VI, pp.287-297, 2016 (Peer-Reviewed Journal)