Sığır Barınaklarında Kullanılan Altlık Materyallerin Tercih Sürelerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Büyüktaş K., Tezcan A., Karaca C., Büyükkök S.

Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, vol.IWCB 2017, pp.135-143, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Cattle shelters should be planned in accordance with the climatic conditions where they are made and in such a way as to ensure the well-being of the animals. Freestalls and sections should be made to facilitate the movement of animals. In the dairy shelters in our country, since the stall base is usually made of concrete, the animals do not lay on such hard floors and spend most of their time standing up on this floor or outside the shelter. However, if the base of the stall is made of soft material, while laytime of cows will increase, standing time will decrease likely to during the day. It was determined laytime and standing time on different base materials of cows during the day with this study. In this study, 2 different base materials were applied in total of 30 stall, including the stall 15 each. Preference conditions of hard plastic base material and soft plastic base material placed to shelter base were recorded with cameras placed in the shelter, measurements and observations during 24 hours a day for 1 month. Then, the most preferred base material was determined. As a result of the recordings and observations made, it was observed that there were great differences between the preferences, preference times and durations of the 2 different base materials used. 

Süt sığırı barınakları, yapıldığı yerin iklim koşullarına uygun bir şekilde ve içinde yaşayan hayvanların refahını sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Hayvanlar için yapılan duraklar ve bölmeler hayvanların hareketlerini kolaylaştıracak şekilde yapılmalıdır. Ülkemizdeki süt sığırı barınaklarında genellikle durak tabanı beton malzemeden yapıldığından, hayvanlar bu tip sert zeminlerde yatmamakta ve çoğu zamanlarını ayakta durarak ya da barınak dışındaki alanlar geçirmektedirler. Oysa durak tabanındaki altlık materyalin yumuşak malzemelerle yapılması durumunda ineklerin gün içerisinde ayakta kalma süreleri azalacak buna karşın duraklarda yatma süreleri artacaktır. Bu çalışma ile ineklerin gün içerisinde farklı durak materyali üzerinde ayakta dikilme ve yatma süreleri belirlenmiştir. Çalışmada 2 farklı altlık malzemesi her biri 15 adet durakta olmak üzere toplam 30 durakta uygulanmıştır. Serbest durak tabanlarına yerleştirilmiş sert plastik kauçuk ve yumuşak plastik kauçuk altlık malzemelerinin tercih durumları 1 ay boyunca her gün 24 saat yapılan ölçümler, gözlemler ve barınak içerisine yerleştirilen kameralarla kaydedilerek en fazla tercih edilen altlık materyali belirlenmiştir. Yapılan kayıtlar ve gözlemler sonucunda, kullanılan 2 farklı altlık materyalinin tercihleri, tercih zamanları ve süreleri arasında büyük farkların olduğu gözlenmiştir.