Comparative Structural and Economic Analysis of Trout Hatcheries in Antalya Province


AYDIN A., KOCAMAN E. M., DAĞDEMİR V.

Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, vol.1, no.2, pp.41-47, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

This research studied total 19 hatcheries; 78.9 % of these hatcheries breed fish in ponds ashore whereas 21.1 % use net cages. As for the legal status of hatcheries; 63.2 % of the hatcheries are private companies whereas 31.6 % are limited companies and 5.3 % are joint stock companies. The analysis on manpower of these hatcheries confirmed that family manpower ratio is 1.32 MMU (Male Manpower Unit), the age range of 15 to 49 has the highest ratio of male manpower and female manpower; 0.84 and 0.12, respectively. It is determined that the hatcheries breeding trout in ponds have an active capital amount over (TRY 465.068) and the active capital amount of hatcheries using net cages is over (TRY 294.01). The operating costs of hatcheries using net cages amount to TRY 133.382 whereas the amount is TRY 123.252 for hatcheries using ponds. The cost of feed has the highest share in overall operating costs. In terms of average profitability of these hatcheries is 41.48 % for pond hatcheries and 30.28 % for net cage hatcheries. 

Araştırma kapsamında toplam 19 işletme incelenmiş olup, bu işletmelerin %78.9’unun karada havuzlarda, %21.1’inin ağ kafeslerde üretim yapmakta olduğu belirlenmiştir. İşletmeler hukuki yapılarına göre incelendiğinde, %63.2’sinin şahıs, %31.6’sının limited şirket ve %5.3’ünün de anonim şirket şeklinde bir hukuki yapıya sahip olduğu görülmüştür. İşletmelerdeki işgücü üzerine yapılan analizde aile işgücü oranının 1.32 EİB olduğu, en fazla erkek işgücünün 0.84’lük oran ile en fazla kadın işgücünün ise 0.12’lik oranla 15-49 yaş grubunda mevcut olduğu tespit edilmiştir. Havuzda alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin aktif sermaye miktarlarının (465.068 TL), kafes işletmelerinin aktif sermaye miktarlarından (294.401 TL) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İşletme masrafları kafes işletmelerinde 133.382 TL, havuz işletmelerinde 123.252 TL olarak hesaplanmıştır. İşletme masrafları içerisinde en büyük payı yem bedeli almaktadır. İşletmelerde rantabilite oranları işletmeler ortalamasında havuz işletmelerinde %41.48, kafes işletmelerinde ise %30.28 olarak tespit edilmiştir.