İki farklı bölgedeki üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerin araştırma kullanım engelleri ve etkileyen etmenlerin incelenmesi


Bahar Z., GÖZÜM S., Beşer A., Çapık C., Kıssal A., Gördes N., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.8, no.4, pp.232-240, 2015 (Peer-Reviewed Journal)