BOOMERANG MANAGERS IN TOURISM SECTOR: WHY DID THEY RESIGN? WHY HAVE THEY COME BACK?


Creative Commons License

Çelik Çaylak P., Ekşili N., Tufan C.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.10, no.1, pp.670-687, 2023 (ESCI)

Abstract

Araştırmada, bumerang çalışan olan otel işletmeleri yöneticilerinin bumerang çalışan olma nedenleri ve süreçleri araştırılmıştır. Bumerang çalışnlar, çalıştığı işletmeden ayrıldıktan sonra başka işletmelerde çalışan ancak daha sonra eski işletmesine geri dönen çalışanlardır. İşletmeler açısından örgüt kültürünü, işi ekibi ve çevreyi tanıması bakımından oldukça avantajlıdırlar. Çalıştıkları işletmeleri terk edip, tekrar kabul edilebilen ve kısa süreli dönüşler yapabilen bu çalışanlar çalışma hayatında daha fazla deneyim kazanma ve çeşitli işletmelerde çalışma şansına sahip olmaktadır Araştırmada bumerang çalışan kavramı keşfedici bir balkış açısıyla ortaya koyulmak istendiğinden nitel yöntem kullanılmıştır. Turizm sektöründe yönetici olan sekiz kişi ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. İşten ayrılma ve geri dönüş nedenlerinin yanında bumerang olma deneyimleri araştırılmıştır. Yöneticilerden üç tanesinin kariyer odaklı bumerang, beş tanesinin ise klasik bumerang olduğu tespit edilmiştir