II. Meşrutiyet Dönemi'nde Osmanlı Devleti ile Almanya Arasında Askeri Alanadaki İşbirliği Sürecinin I. Dünya Savaşı'nda Müttefikliğe Gidişi ve Bu Müttefikliğin Çanakkale Savaşı'ndaki Rolü


KAŞTAN Y.

TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.16, pp.287-311, 2016 (Peer-Reviewed Journal)