Güney Antalya Bölgesindeki Ekolojik Açıdan Önemli Biyotoplar ve Avrupa Birliği Natura 2000 Habitatları ile Karşılaştırılması


ATİK M., Altan T.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.225-236, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.225-236
  • Akdeniz University Affiliated: No

Abstract

Having meaning of “active living places or living habitats” biotopes have been employed as a practical tool to

describe the state of the environment and existing negative effects. In this study ecologically important natural

biotope types based on Natura 2000 Habitat Classification were described in South Antalya Region of which was

comprised two basic approaches; structural analyses of biotopes widespread in the whole region and considering the

size of the area describing Natura 2000 biotopes in the coastal fringe where touristic developments are particularly

concentrated. Outcomes were evaluated under one classification and total number of 22 biotope types of which 17

natural and 9 cultural was determined. According to their general habitat characteristics and representing typical plant

species 9 biotope types were found similar with Natura 2000 habitats. While results emphasized that it is crucial

protecting important biotopes in South Antalya Region under the pressure of mass tourism developments having

unique natural features, rich diversity in fauna and flora with high endemism as well as touristic and recreational

potential; the classification of ecologically important natural biotopes on the EU criteria can keep the nature

conservation on the agenda in the region in spite of mass tourism. On the other hand it is believed that an existent

biotope classification that already carried out with the EU standards will be advantageous for environmental

integration in Turkey’s membership in EU.

Canlı yaşam ortamları “biyotoplar” çevrenin mevcut durumu ve olumsuz etkileri ortaya konmasında etkin bir

araç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada güney Antalya bölgesindeki Natura 2000 habitat sınıflamasına uygun

ekolojik açıdan önemli biyotop tipleri tanımlanmıştır. Çalışma tüm alan geneline yaygın biyotopların yapısal analizi

ve alan büyüklüğü göz önüne alınarak özellikle turistik gelişmelerin yoğun olduğu kıyı kesiminde Natura 2000

biyotoplar ının belirlenmesi olarak iki aşamada gerçekleştirilmiş. Sonuçlar tek bir sınıflandırmada toplanmış ve bölge

genelinde 17’si doğal 5’i kültürel toplam 22 biyotop tipi tanımlanmıştır. Bu biyotoplardan 9’nun habitat tipi genel

özellikleri ve içerdiği tipik bitki türleri ile Natura 2000 habitat tipleri ile benzer özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Elde

edilen sonuçlar, yüksek turistik ve rekreasyonel potansiyeli kadar, zengin doğal yapısı, bitki örtüsü, yaban hayatı ve

endemizm oranı ile kitle turizm gelişmelerinin etkisi altındaki Güney Antalya Bölgesindeki önemli doğal biyotopların

korunmasının gerekli olduğunu vurgularken; ekolojik açıdan önemli doğal biyotopların Avrupa Birliği ölçütlerinde

sınıflandırılmasının, kitle turizmine rağmen bölgedeki doğal koruma faktörünü canlı tutabileceğini ortaya koymuştur.

Diğer yandan Avrupa Birliği normlarına göre yapılmış bir biyotop sınıflandırmasının ülkemizin Avrupa Birliğine

üyeliği durumunda çevresel entegrasyonunu kolaylaştıracağı sonucuna varılmıştır.