Gayri Safi Milli Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor Mu


Sönmez F., Terzioğlu M.

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), no.33, pp.96-101, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Finans literatüründe bir ülkenin makro ekonomik göstergeleriyle o ülkenin borsalarında işlem gören hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi açıklamaya amaçlayan pek çok çalışma vardır. Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH) da bir ülkenin en önemli makro ekonomik göstergelerinden bir tanesidir.Çalışmanın amacı, GSMH ile hisse senedi fiyatları arasında bir korelasyon bulunduğunu kabul ederek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi ile GSMH arasındaki bağıntıyı regresyon analizi ile ortaya koymaya çalışmaktır. Yani, GSMH’nin İMKB Borsası pazar endeksini etkileyen önemli değişkenlerden biri olup olmadığının tespit etmekdir. Sonuçlar, literatürdeki diğer çalışmaların ortaya koyduğu gibi diğer hisse senedi piyasalarının aksine GSMH’nin, İMKB 100 Endeksini etkilemediği ya da açıklamakta yetersiz kaldığı görülmektedir.