Hidrosefalili Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşam Kalitesi ve Hemşirenin Rolü


DÜZGÜN M. V., ERDEM Y.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.111-116, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.111-116
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Hydrocephalus is a condition affecting the child and the family throughout the life and expanding the ventricular system and exerting pressure on the brain tissue as a result of the deterioration of the balance between the secretion and absorption of cerebrospinal fluid (CSF). It is seen as 3-4 in 1000 worldwide. Ventriculo-peritoneal shunt is preferred for surgical treatment. In the first year following shunting in children, the rate of shunt failure is 40%. This is often caused by shunt infection, shunt blockage, and poor functioning of the shunt. In the first year after treatment, the frequent hospitalization of children due to such complications adversely affects the quality of life of children and their families. In this process, families face many physical, emotional and socio-economic problems. The nurses have important roles in get through with these problems with children and families. In the case of a new diagnosis, the family has difficulty understanding the event. As they learn the subject, they are most often afraid of brain injury, mental retardation or other permanent complications. Nurses are the closest health care workers to provide the necessary social support for the families to understand the problem and prevent complications and to improve the quality of life of children and families. In this review, the causes of hydrocephalus, treatment approaches, complications, quality of life of children and family and nursing roles are discussed.

Hidrosefali, beyin omurilik sıvısının (BOS) salgılanması ve emilimi arasındaki çeşitli nedenlere bağlı dengenin bozulması sonucu ventriküler sistemin genişlemesi ve beyin dokusuna baskı yapması ile seyreden ve çocuk ve aileyi yaşam boyu etkileyen bir durumdur. Dünya genelinde 1000’de 3-4 olarak görülmektedir. Cerrahi tedavide ventrikülo-peritoneal şant tercih edilir. Çocuklarda şant takılmasını izleyen ilk yıl içinde şantın çalışmama oranı %40’tır. Buna sıklıkla, şant enfeksiyonu, şantın tıkanması ve şantın yetersiz fonksiyon görmesi neden olmaktadır. Tedavi sonrası ilk bir yılda bu tür komplikasyonlara bağlı çocukların hastaneye sık yatırılması, çocuk ve ailenin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu süreçte aileler, fiziksel, duygusal, sosyo-ekonomik pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Hemşirelere çocuk ve ailelerin bu sorunlarla başa çıkmalarında önemli roller düşmektedir. Yeni tanı alma durumunda, aile olayı anlamakta zorlanır, konuyu öğrendikçe en sık beyin hasarı, zekâ geriliği veya diğer kalıcı komplikasyonlardan korkar. Hemşireler, ailelerin sorunu anlamaları ve komplikasyonların önlenmesi konusunda eğitim ve çocuk ve ailenin yaşam kalitesinin artırılmasında gerekli sosyal desteği sağlamada en yakın sağlık çalışanıdır. Bu derlemede hidrosefalinin nedenleri, tedavi yaklaşımları, komplikasyonlar, çocuk ve ailenin yaşam kalitesi ve hemşirelik rolleri tartışılmıştır.