Örtü altı Çilek Yetiştiriciliğinde Silika Jel Uygulamasının Bitki Gelişimi, Verimi ve Meyve Kalitesi Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

ŞENER S., Duran C. N., KURT Z.

Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.31, no.2, pp.265-273, 2021 (Peer-Reviewed Journal)