EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER LICENSE PROGRAM AND PROGRAM PROSAL


NAMLI A. K., TEMEL C.

Milli Eğitim, vol.48, no.1, pp.321-351, 2019 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Milli Eğitim
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.321-351
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to evaluate physical education and sport teaching program which has been implemented in Turkey since 1998. The situational research pattern, which is a qualitative research pattern has been used for this study. The research sample consists of 10 university lecturers in Turkey and 17 physical education teachers. Descriptive and content analysis were used for data analysis. As a result of the research; it was determined that the applied courses in the degree program are inadequate, the courses in the general culture area are sufficient but these courses should be more selective, the courses related with teaching pedagogy cannot be adapted to Physical Education lessons and the teaching practices are inadequate
Bu araştırmada Türkiye’de 1998 yılından beri uygulanmakta olan bedeneğitimi ve spor öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10 öğretim elemanı ve 17 beden eğitimiöğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda lisans programında alan bilgisi derslerindeki uygulamalı derslerin yetersiz olduğu, genel kültür alanındaki derslerinyeterli olduğu ancak bu derslerin daha çok seçmeli olması gerektiği, öğretmenlikmeslek bilgisi derslerinin beden eğitimi alanına uyarlanamadığı ve öğretmenlikstajının yetersiz olduğu belirlenmiştir.