School Managers’ Electronic Communication Preferences and Their Implications for Future


Sabancı A., Çimili Gök E. B., ÖZYILDIRIM G.

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.3, pp.1083-1098, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.1083-1098
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to find out electronic communication preferences of private and state school managers, to explore the reasons for their choices and to determine their implications about the future of electronic communication. The research was based on phenomenological approach which is a qualitative research design. For this purpose, eight private and state school managers were interviewed using standardized open-ended interviews. Their views were analyzed using content analysis technique, reported and evaluated accordingly. Consequently, electronic communication devises have seemed to be settled in the lives of the school managers firmly and permanently. The findings proved that electronic communication preferences of the managers differ in their communication with teachers, superiors, parents and students. School managers implied that 21st century is candidate to open a new gate for new implementations in which new ways of teaching and learning are likely to occur

Bu araştırmanın amacı, devlet ve özel okul müdürlerinin elektronik iletişim tercihlerini ortaya çıkarmak, seçimlerinin nedenlerini araştırmak ve elektronik iletişimin geleceği konusundaki çıkarımlarını belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yönteminden olgu bilim yaklaşımına dayanmaktadır. Bu amaçla sekiz devlet ve özel okul müdürü ile standardize edilmiş açık uçlu sorularla görüşme yapılmıştır. Görüşleri, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş, raporlanmış ve değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, elektronik iletişi araçlarının okul müdürlerinin hayatlarına iyice ve sürekli olarak yerleştiği görülmektedir. Bulgular, okul müdürlerinin elektronik iletişim tercihlerinin öğretmen, üst yönetim, veliler ve öğrencilerle iletişimlerinde farklılaştığını göstermektedir. Okul müdürleri, 21. yüzyılı yeni öğretmen ve öğrenmelerin gerçeklemesinin olası olduğu yeni uygulamalar için yeni bir kapı açmaya aday olduğu çıkarımında bulundular.