Eski Türkçeden Günümüze Kakı- Fiili ve Türevleri


Şahin S.

AMASYA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI (ASOBİD), no.11, pp.299-312, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkçenin tarihi devirlerinden başlayarak günümüze kadar gelen kelimelerin anlam ve şekil bakımından karşılaştırılması Türkçenin hem zenginliğini ortaya koymak hem de dille ilgili çözülememiş bazı problemleri aydınlatmak bakımından önemlidir. Eski Türkçeden başlayarak Türk dilinin farklı dönemlerinde yaşamış, çeşitli eklerle genişletilerek şekil ve anlam bakımından kısmen ya da tamamen değişime uğramış hatta günümüz Çağdaş Türk lehçelerinde de yaşayan kelimeler Türkçenin ne kadar işlek ve canlı bir dil olduğunun göstergesidir. Eski Türkçeden günümüze kadar ulaşan kakı- fiili ve türevleri de Esi Türkçeden günümüze kadar ulaşmış, çeşitli eklerle genişletilerek varlığını korumuş, hatta günümüzde de ağızlar da yaşatılmaktadır. İnsanın temel duygularından biri olan ve psikolojik durum fiillerinden olumsuz bir duygulardan birinin ifadesi olan öfke ifade eden kelime, kelime grupları Eski ve çağdaş Türk dillerinde sayıca fazladır. Kakı- fiili de dilbilimciler tarafından mental fiil olarak ele alınmış ve bir duygu fiili olarak gösterilmiştir. Bu çalışmada kakı- fiilinin Eski Türkçeden günümüze ses, anlam ve şekil değişiklikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Kakı- fiilinin ve türevlerinin günümüzde de yaşadığı gösterilmeye çalışılacaktır.