Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tarafından Sunulan Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi: Elmalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Örneği


Kılıç R., Oral M.

Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), vol.7, no.1, pp.147-161, 2017 (Peer-Reviewed Journal)