Kurumsal Yönetişim ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Uzmanlarıyla Niteliksel bir Araştırma


HOŞTUT S.

Selçuk İletişim, vol.9, no.1, pp.55-71, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Selçuk İletişim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.55-71
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Governance, represents the creation of a transparent, accountable, responsible and fair environment with all stakeholders especially in managing and conducting operations in joint stock companies. The main purpose of this environment is the protection of shareholder rights, meet their demands and expectations to ensure sustainability. This study aims to reveal the opinion and practices of public relations practitioners related to governance cases. For this, interviews have been made with public relations practitioners from corporations located in the Fortune 500 companies ranking list. According to the findings public relations practitioners view governance as an important function of public relations and emphasize that governance form the basis of corporate communications.

Yönetişim, özellikle anonim şirketlerin yönetiminde ve faaliyetlerin yürütülmesinde tüm paydaşlar ile şeffaf, hesap verebilir, sorumlu ve adil bir ortamın yaratılmasını ifade etmektedir. Bu ortamın yaratılmasındaki asıl amaç paydaş haklarının korunması, talep ve beklentilerinin karşılanması ile sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Bu çalışma, halkla ilişkiler uygulayıcılarının yönetişim olgusuna ilişkin görüşlerini ve uygulamalarını ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bunun için Fortune 500 şirket sıralama listesinde yer alan ulus ötesi şirketlerin halkla ilişkiler uygulayıcılarıyla görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre halkla ilişkiler uygulayıcıları yönetişimi halkla ilişkilerin önemli bir işlevi olarak görmekte ve yönetişim olgusunun kurumsal iletişimin temelini oluşturduğunu vurgulamaktadır.