Gender of Consumption: Consumption Trends of Youth in Consumption Community


Creative Commons License

Karahan F. D., Adak N.

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi , no.II, pp.118-148, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The construction of femininity and masculinity in every society occurs within a range of social and cultural values. It also has an impact on gender roles of women and men who have a significant influence on many aspects of social life such as family, education, working life. In this context, in this study, it is aimed to investigate the consumption trends of the young people studying at Akdeniz University in gender context.

In a qualitative research study, a total of 52 students were interviewed in depth, as 26 female and 26 male students from Literature and Engineering faculties. As a result of the research, it is observed that both men and women are interested in shopping, but that women spend more time shopping than men.  It is understood mainly in the frame of gender-based femininity and masculinity values that female students are more interested in clothing, cosmetics, and household goods while male students mostly buy technological products, sporting goods, and automobile products, and male students are also interested in care and cosmetics products.

Her toplumda kadınlık ve erkekliğin inşası bir dizi toplumsal ve kültürel değerler çerçevesinde gerçekleşir. Aile, eğitim, çalışma yaşamı gibi toplumsal yaşamın pek çok görünümü üzerinde önemli etkilere sahip olan toplumsal cinsiyet rejimi kadınlar ve erkeklerin tüketim davranışları üzerinde de etkilidir. Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören gençlerin tüketim eğilimlerinin toplumsal cinsiyet bağlamında araştırılması amaçlanmıştır.

Nitel araştırmanın benimsendiği çalışmada 26 kadın, 26 erkek olmak üzere Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinden toplam 52 öğrenciyle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak hem erkek hem de kadınların alışveriş yapmaktan hoşlandıkları ancak kadınların alışverişte geçirdiği zamanın daha fazla olduğu gözlenmiştir.  Toplumsal cinsiyete dayalı kadınlık ve erkeklik değerleri çerçevesinde erkek öğrencilerin daha çok teknolojik ürünler, spor malzemeleri rağbet ettikleri kadınların ise ağırlıklı olarak giyim, kozmetik ve ev eşyaları satın aldıkları gözlenmekle beraber erkeklerin de bakım ve kozmetik ürünlerine ilgi duydukları anlaşılmıştır.