Sağlığı geliştirme modeline göre verilen eğitimin Türkiye'deki hemşirelik araştırmalarında kullanımı


KAYA A., TUTAR GÜVEN Ş., İŞLER DALGIÇ A.

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.1, pp.1, 2017 (Peer-Reviewed Journal)