Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


BALTACI F., ÜNGÜREN E., AVSALLI H., DEMİREL O. N.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.17-25, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Studies suggest that people who have studied tourism education tend not to work in tourism sector, and even if they start working in tourism sector, they leave the sector after a certain period of time to leave the tourism sector. In this context, purpose of this research university to determine the satisfaction of tourism education and training of the student’s perspectives for the future is to be determined. 446 people from three different universities in total have participated in the study. According to the research results, it is understood that many students prefer tourism department unconsciously and there has been an increase in anxiety regarding their future and a decrease in their satisfaction for students who are in upper classes.

Turizm eğitimi almış olan kişilerin, turizm sektöründe çalışmadıkları ya da sektörde çalışmaya başladıktan belli bir süre sonra turizm sektöründen ayrıldıkları yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu kapsamda araştırmanın amacını üniversitede turizm eğitimi alan öğrencilerinin eğitim memnuniyetinin belirlenmesi ve geleceğe yönelik bakış açılarını tespit edilmesi oluşturmaktadır. Araştırmaya üç farklı üniversiteden toplam 446 kişi katılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin turizm bölümünü bilinçsiz bir şekilde tercih ettikleri, üst sınıflardaki öğrencilerin gelecek kaygısının arttığı ve eğitimden duydukları memnuniyetin azaldığı belirlenmiştir.