SPORTİF PERFORMANS AÇISINDAN NÖRO-GERİBİLDİRİM


AKTOP A., SEFEROĞLU F.

Journal of Sports and Performance Researches, vol.5, no.2, pp.23-36, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Neurofeedback, which is known as a clinic application, is a psychophysiological application which deals 
with the training of brain waves in biofeedback discipline. For many years, scientists have focused on 
neurofeedback training method. In recent years, interest in this method which is used with the aim of 
increasing sportive performance has been increasing. Recognizing the cognitive and psychological process 
during the best performance is very important for the athletes to show their best performance and improve 
their sportive performance. The aim of biofeedback and neurofeedback applications is to present these 
processes to athletes visually and to voluntarily reach the cognitive and psychological process during best 
performance again. Researches show that, neurofeedback trainings improve the psychological parameters 
such as arousal level and anxiety as well as performance in swimming, dance and archery. These recent 
developments in sport science are very important for sport development in our country. The purpose of this 
review is to inform researchers, coaches and athletes about neurofeedback training techniques, methods, 
outputs and applications in sport sciences, to summarize the positive effects with evidences in literature and 
lastly to provide some suggestions about this method that is used in other countries so that it can also be 
used widely in our country. 
Keywords: Sensory-Motor rhythm, EEG biofeedback, sport
Klinik bir uygulama olarak bilinen nöro-geribildirim biyolojik geribildirim disiplini çerçevesinde beyin 
dalgalarının eğitilmesi ile uğraşan psikofizyolojik bir uygulamadır. Nöro-geribildirim antrenmanları uzun 
yıllardır bilim adamlarının üzerinde durduğu bir yöntemdir. Son yıllarda sportif performansı arttırmak amacı 
ile de kullanılan bu yönteme ilgi giderek artmaktadır. Sportif performansın geliştirilmesi ve sporcunun en 
iyi performansını sürekli sergileyebilmesi için en iyi performans sırasındaki psikolojik ve zihinsel süreçlerin 
farkına varılması önem taşımaktadır. Biyolojik geribildirim ve nöro-geribildirim gibi uygulamalar ile bu 
süreçlerin görsel olarak sporcuya sunulması ve en iyi performans anındaki psikolojik ve zihinsel süreçlere 
istemli olarak tekrar ulaşılması hedeflenmektedir. Yapılan çalışmalarda nöro-geribildirim antrenmanlarının 
uyarılmışlık düzeyi, kaygı gibi psikolojik verilerin yanı sıra okçuluk, dans ve yüzme gibi spor branşlarında 
da performansı olumlu etkilediği bildirilmiştir. Spor bilimleri alanındaki bu son gelişmelerin ülkemizde de 
yaygınlaşması ülkemiz sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu derlemenin 
amacı; nöro-geribildirim antrenmanlarının yöntemi, çıktıları gibi teknik ayrıntılı gereklilikleri ve spor bilimleri 
alanında kullanımı hakkında bilgi vermek, sporcunun performansına olan olumlu etkilerini yazılı kaynaklarda 
yer alan çalışma sonuçları ile özetlemek ve yurt dışında kullanılan bu yöntemin ülkemiz sporunda da yaygın 
bir şekilde kullanılabilmesi için önerilerde bulunmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Duyu-Motor ritim, EEG-biyolojik geribildirim, spor