Yeni Türk Ceza Kanununda Çocuk Düşürme Suçu (m.100)


KANBUR M. N.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.41-49, 2007 (Peer-Reviewed Journal)