Tip 2 diyabetli bireylerin hastalığı kabul düzeyi ve bakım verenlerin bakım verme yükü


İLASLAN E., Dalkıran Ş., ÖZER Z., BALCI M. K.

STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.30, no.2, pp.84, 2021 (Peer-Reviewed Journal)