An Assessment and Recommendations on the Need for Care in Old Age and the Basic Conditions of Contemporary Elderly Care: A Traditional Review


Tufan İ., Ulusal F., Demir Z., Sönmez S., Aytepe A., Öztürk Ş. S.

Türkiye Klinikleri Gerontoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.35-40, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The phenomenon of aging has evolved into a social dimension, leaving individuality behind. Aging and old age, which concern the whole society, have made their effects felt very much today, and they stand out as concepts that need to be made much bigger preparations in the future. The purpose of this study can be explained as the fact that the phenomenon of care is getting deeper day by day, so this phenomenon should be supported by necessary social policies without wasting time. Expanding medical networks, the tremendous growth of the pharmaceutical industry and the improvement of individuals' living conditions, old age; It has been defined as the second half of life. In old age, which has become one of the turning points of human life, various problems will also manifest themselves. Here, in this study, it is underlined that it is essential to enact the care law without delay and how important it is to implement a care insurance based on the care law, at the point of care in old age, which is one of the problems that can be experienced in the old age process. This situation clearly reveals that the care needs of people who are aging socially are no longer a luxury. Since demographic aging is predicted to continue rapidly, it has become imperative to design a model. In the model proposal presented in this study, the relevant institutions and organizations regarding the care law, the supervisory mechanism, the sustainability and applicability of the model and the economic factors were explained in detail and the study was completed with the suggestions presented. The study was handled as a traditional review.

Keywords: Aging; insurance of long-term care

Yaşlanma olgusu, bireyselliği geride bırakarak toplumsal bir boyuta evrilmiştir. Bütün toplumu ilgilendiren yaşlanma ve yaşlılık, günümüzde etkisini fazlasıyla hissettirmiş, gelecekte ise çok daha büyük hazırlıkların yapılması gerektiği kavramlar olarak öne çıkmaktadır. İnsanların çok daha uzun yaşamalarıyla birlikte, yaşlanmanın tüm boyutlarının yanında özellikle yaşlılıkta bakım konusu çok daha ciddi bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. Bu derleme çalışmasının amacı, bakım olgusunun gün geçtikçe daha derin boyutlara ulaşmasından dolayı, bu olgunun vakit kaybetmeksizin gerekli sosyal politikalarla desteklenmesi gerektiği şeklinde açıklanabilir. Genişleyen tıbbi ağlar, ilaç endüstrisinin muazzam bir biçimde büyümesi ve bireylerin hayat şartlarının gelişmesi, yaşlılığın; hayatın ikinci yarısı olarak tanımlanmasına sebep olmuştur. İnsan hayatının dönüm noktalarından biri hâline gelen yaşlılık döneminde çeşitli sorunlar da kendini gösterecektir. İşte bu derleme çalışmasında da yaşlılık sürecinde yaşanabilecek sorunlardan biri olan yaşlılıkta bakım noktasında, bakım yasasının vakit kaybetmeden çıkarılmasının elzem olduğu ve bakım yasasına dayalı bir bakım sigortasının hayata geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunun altı çizilmiştir. Bu durum, toplumsal anlamda yaşlanan insanların bakım ihtiyaçlarının artık lüks olmaktan çıktığını çok net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Demografik yaşlanmanın da hızlı bir şekilde devam etmesi öngörüldüğünden dolayı, bir model tasarlanması zorunlu hâle gelmiştir. Bu derleme çalışmasında sunulan model önerisinde, bakım yasasına dair ilgili kurum ve kuruluşlar, denetleme mekanizması, modelin sürdürülebilir ve uygulanabilirliği ile ekonomik faktörler detaylı bir şekilde açıklanmış ve sunulan önerilerle çalışma tamamlanmıştır. Bu derleme çalışması, geleneksel derleme olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma; uzun dönemli bakım sigortası