Bitki Dayanıklılık Genleri ve Proteinleri


Creative Commons License

Çalış Ö.

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-9, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Akdeniz University Affiliated: No

Abstract

This review has aimed to focus on plant resistance proteins encoded by resistance (R) genes in molecular level, to reveal biochemical structures, to define host resistance proteins and to understand their pathogen avirulens protein interactions regarding host-pathogen relationships and tiriggered resistance mechanims. Naturally, as a result of these relationships host easily understood presence of the pathogen, the host resistance proteins activate plant defense mechanisms against the pathogens. Resistance genes and their proteins have formed immune mechanism in the plants. This review also describes plant resistance proteins, control resistance to different bacterial, fungal, viral pathogens, nematodes and even some types of aphids, have structural similarity and their biochemical and molecular functions are closed to each others.

Bu derleme bitkilerde bulunan dayanıklılık genlerinin ve bu genlerin kodladığı proteinlerin moleküler, biyokimyasal yapılarını ortaya koymayı, konukçunun dayanıklılık proteinleri ile hastalık etmeni patojenin avirulens proteinleri arasındaki konukçu-patojen ilişkilerini tanımlayan mekanizmaları açıklamayı amaçlamaktadır. Doğal olarak bu ilişkiler sonucunda konukçu patojenin varlığını anlamakta, hastalık etmenine karşı sahip olduğu dayanıklılık proteinleri ile bitki savunma mekanizmasını harekete geçirmektedir. Dayanıklılık genleri ve onların proteinleri ile bitkilerde bağışıklık mekanizması oluşturulmaktadır. Bu derleme çok farklı bakteri, fungus, virus ve nematodlara hatta bazı afit türlerine karşı bitkilerde bulunan dayanıklılık proteinlerinin görev aldığı mekanizmaların aslında yapısal olarak birbirine çok benzediğini açıkça ortaya koymaktadır.