Kadın Yoksulluğunun Çok Boyutlu Analizi: Antalya Alt Bölgesi Örneği


Kartal A., Zanbak M.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.41, pp.294-315, 2020 (Peer-Reviewed Journal)