Osmanlı Taşra Haberleşmesinde Değişim: İşletme, Mekân ve Kullanım Bağlamında Selânik Örneği (1794-1850)


Çakılcı D.

SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI FEN-EDEBIYAT FAKULTESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, no.58, pp.19-40, 2023 (Peer-Reviewed Journal)