Kurumsal İtibarı Güçlü Örgütlerin İnternet Sitelerinin Simetrik Halkla İlişkiler Modeli Çerçevesinde Karşılaştırılması


İCİL TUNCER A.

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, vol.8, no.1, pp.94-104, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Internet which has rapidly taken its place among instruments used in public relations practices has brought a new dimension to communication applications with its interaction concept unlike traditional media by accelerating the two way communication between institution's stakeholders and the public. Thus, internet has provided quicker follow up of changes on stakeholders and the public with its interaction feature. Consequently, the aim of this study is to explore whether institutions with strong corporate reputation apply symmetrical communication by using internet, and which features they allow in websites. Within the scope of this study, the 2008 data of the Capital's "Most Admired Companies of Turkey" survey was included with full concensus method. The data is analyzed by content analysis method using codes matching features of public relations model described as two way symmetrical model. Statistics package programme SPSS 11.0 is used in the analysis of data collected from websites.

Halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan araçlar içinde hızla yerini alan internet, özündeki etkileşim kavramıyla geleneksel medyalardan farklı olarak örgütlerin paydaşları ve kamularıyla iki yönlü iletişimi hızlandırarak iletişim uygulamalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. ‹nternet bu özelliği ile örgütlerin paydaşları ve kamuları üzerindeki değişimi daha hızlı takip edebilmeyi de sağlamıştır. Bu araştırma kurumsal itibarı güçlü örgütlerin simetrik iletişimi internet üzerinden uygulayıp uygulamadıklarına, internet sitelerinde simetrik iletişimin hangi özelliklere yer verdiklerine cevap arayacaktır. Araştırma kapsamında Capital dergisinin "Türkiye'nin En Beğenilen fiirketleri" araştırmasındaki 2008 yılı verileri tam sayım yöntemiyle araştırmaya dahil edilmiş ve veriler iki yönlü simetrik model olarak tanımlanan halkla ilişkiler modelinin özellikleri ile eşleşen kodlar kullanılarak içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonrası nda internet sitelerinden toplanan verilerinin analizinde istatistik paket programı SPSS 11.0 kullanılmı ştır.