Antalya Kenti Parklarındaki Donatı Elemanlarının Değerlendirilmesi


Yıldırım C., ERDOĞAN R., OKTAY H. E.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.27, no.1, pp.13-20, 2014 (Peer-Reviewed Journal)