Tefsir Tarihi Yazımı Açısından Şemsüddin b. Ali ed-Dâvûdî ve Tabakatü’l- Müfessirîn Adlı Eser


DELİSER B.

Ulusal Katılımlı Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 24 October 2014, vol.1, pp.75-101

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75-101
  • Akdeniz University Affiliated: No