Pazarlama ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kurumsal Blog Kullanımı: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Yolu Şirketlerinin Kurumsal Blog Sayfalarının Kalitesi Üzerine Bir Araştırma


ŞENER T., Özbükerci İ.

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.7, no.25, pp.366-382, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the effect of the globalisation and technological development and the companies’ carrying their both marketing and public relations on the virtual field, the presence of the companies has started to appear in a wide variety of field. Especially in recent years, the change and development in data-communication has forced companies to use more channels in the process of communication. Thus, the corporate blogs have an important position among the communication tools which should be actively used for the corporate operations. With this usage of corporate blogs, the companies can easily contact with the target market and the shareholders, and share the information of the corporate and sectors with the target consumers in the latest version. When to be thought in a long-term perspective, it is evaluated that the usage of these corporate blogs play an important role in the process of having an image, dignity and customers’ loyalty. 

Throughout this paper, the airline companies which operate in Turkey and are listed at Brand Finance 2015-Turkey’s Most Valuable Trademarks Report have been examined thoroughly. Accordingly, some suggestions have been made on how to create more efficient corporate blogs.

   

Key Words: Corporate Blog, Corporate Image, Customer Loyalty, Marketing, Corporate Communication

İşletmelerin, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle gerek pazarlama gerekse halkla ilişkiler faaliyetlerini sanal ortamlara taşınmasıyla, varlık göstermek durumunda oldukları alanlar farklılaşmıştır. Özellikle son yıllarda, bilgi iletişim teknolojilerindeki değişim ve gelişmeler, işletmeleri; iletişim sürecinde daha fazla kanal kullanmak zorunda bırakmıştır.  Bu amaçla kurumsal anlamda aktif olarak kullanılması gereken iletişim kanallarının içerisinde kurumsal bloglar önemli bir yer tutmaktadır. Kurumsal blog kullanımı ile işletmeler hedef kitle ve paydaşlarına kolayca ulaşabilmekte, kuruma ve sektöre ait bilgileri de hedef kitledeki tüketicilerine en güncel şekilde sunabilmektedir. Uzun vadede düşünüldüğünde ise kurumsal blogların verimli kullanımı, müşteri sadakati, kurum imajı ve kurum itibarı oluşturma sürecinde etkin bir rol oynadığı düşünülmektedir.

Bu amaçla ortaya konulan bu araştırma kapsamında Türkiye’ de faaliyet gösteren ve Brand Finance 2015 Türkiye’nin En Değerli Markaları Raporu’nda yer alan olan hava yolu şirketleri incelenmiş; sektörel anlamda daha etkin bir kurumsal blog sayfasının nasıl oluşturulabileceğine dair önerilerde bulunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Blog, Kurum İmajı, Müşteri Sadakati, Pazarlama, Kurumsal İletişim