Çağdaş Türk Resminde Geleneksel Etkileşim


KILIÇ E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.25, pp.327-340, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 25
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Linguistics & Language Behavior Abstracts
  • Page Numbers: pp.327-340
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract 
Since the establishment of the Republic, we are witnesses to effording to form 
identity by Turkish painters in Turkish painting as in other areas of the arts. Turgut Zaim and 
Nurullah Berk are the first examples we can give. The early 1950s, intense discussions were 
made on the identity in the fields of art and in this context, artists have tried their first 
products in traditional interaction. While Turgut Zaim and Nurullah Berk's miniature 
interactive experiments were going on, in parallel with the influencing progress of the artists 
of abstract expressionist art, Calligraphy in Turkey, ornaments and decorative surface and 
creating an image of the carpet-rug patterns are seen in the effects. Initially, traditional 
interaction which was appeared as a formal has continued to be internalized in the following 
process and affected on creations of young artists generation after 1970 period. Traditional 
interaction is still going on in the individual creations of young Turkish artists at the present. 
Keywords: Turkish Painting, Calligraphi,İndividual Style, Tradational İnteraction, 
Folk Painting. 
 
Öz 
Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren, sanatın diğer alanlarında olduğu gibi, Türk 
Resmi’nde de Türk ressamlarınca kimlik oluşturma çabalarına tanık olmaktayız. Buna 
verebileceğimiz ilk örnekler ise Turgut Zaim ve Nurullah Berktir. 1950’lerin başında sanatta 
kimlik oluşturma konusunda sanat alanında yoğun tartışmalar yapılmış ve bu bağlamda 
sanatçılar ilk ürünlerini geleneksel etkileşimle denemişlerdir. Turgut Zaim ve Nurullah 
Berk’in minyatür etkileşimli denemeleri devam ederken, soyut dışavurumcu sanatın tüm 
dünya sanatçılarını etkileme sürecine paralel olarak, Türkiye’de de kaligrafi, süsleme ve halı-
kilim desenlerinin yüzeysel ve dekoratif resim yaratmada etkilerini görmekteyiz. Başlangıçta, 
biçimsel olarak ortaya çıkan geleneksel etkileşim daha sonraki süreçte içselleşerek devam 
etmiş ve 1970 sonrası genç sanatçıların yaratımlarında da etkili olmuştur. Geleneksel 
etkileşim günümüz genç Türk sanatçılarının bireysel yaratımlarında da yoğunlaşarak devam 
eden bir süreç yaşanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Türk Resmi, Kaligrafi, Bireysel Üslup, Geleneksel Etkileşim, 
Halk Resmi.