Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği İle İlgili Sık Karşılaştıkları Sorunlar


Creative Commons License

PAZARCIKCI F., EFE E.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.169-174, 2018 (Peer-Reviewed Journal)