1960’LAR TÜRKİYE SOSYALİST BASININDA ÇOK PARTİLİ YAŞAM VE PARLAMENTARİZM TARTIŞMALARI


Creative Commons License

ALTAY A. A.

ALTERNATİF POLİTİKA, vol.11, no.1, pp.234-262, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: ALTERNATİF POLİTİKA
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.234-262
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

1960s were the years when the leftist movements in Turkey awakened at both practical and theoretical levels. Socialist ideas reached larger crowds in Turkey thanks to some internal and external factors, i.e. the realm of freedom provided by the 1961 Constitution, developments demonstrated that the Union of Soviet Socialist Republics could compete effectively in certain circumstances with the United States of America, and the rise of socialism both in Arabic World and Western Europe. Turkish socialist journals were therefore full of theoretical discussions of time. In this study, discussions raised in some of those selected leading journals about parliamentarism, coup d’état and elections are examined by conducting a textual analysis and the ideas of socialists -who were divided as National Democratic Revolutionaries and Socialist Revolutionaries- on these issues are analysed in a comparative manner with the aim of revealing divergences among them.

Keywords: Yön Movement, National Democratic Revolution, Turkish Labor Party, Parliamentarism, Coup D’état.

1960’lar Türkiye’de sol hareketlerin hem teorik hem de pratik alanda canlılık yaşadığı bir dönemdir. 1961 Anayasası’nın sağladığı özgürlük alanı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Amerika Birleşik Devletleri’yle yarışacak düzeye gelmesi, Arap Dünyasında ve Batı Avrupa’da sosyalizmin yükselmesi gibi çeşitli iç ve dış etmenlerin de katkısıyla Türkiye’de sosyalist fikirler geniş çevrelere ulaştı. Bu dönemde görülen teorik tartışmalar da pek çok sosyalist derginin sayfalarını doldurdu. Bu çalışmada bu dergilerden öne çıkanları metin incelemesi metoduyla incelenmiş; bu dergilerdeki parlamentarizm, darbe ve seçim tartışmaları kendi içinde Milli Demokratik Devrimciler ve Sosyalist Devrimciler olarak bölünen sosyalistlerin bu konulardaki fikirleri karşılaştırmalı olarak irdelenmiş ve bu yolla birbirleriyle olan farklılıklarının ortaya konması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yön Hareketi, Milli Demokratik Devrim, Türkiye İşçi Partisi, Parlamentarizm, Darbe.