Galata ve Pera'da Otel Yapılarının Gelişimi (1840 - 1914)


ÇELEBİ KARAKÖK M. E.

SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.300-307, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.300-307
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT The modernization period in 19th century caused important changes in the travelling and accomodition systems. These changes effected to architecture of accomodition buildings as inevitable. Galata and Pera Region has the first hotels in İstanbul. The first hotels began to serve in 1840 in Kuledibi area of Galata. The luxury hotels as in Europe built in Pera until The First World War in 1914. These buildings are situated in near of Tünel, Galata Harbour, Galata Tower, Meşrutiyet and İstiklal Streets. Hotels architectural features changes according to the terms of the parcels were constructed, their offered services, profile of customers etc. There are hotels which have rooms with just some common spaces and also there are hotels which are luxury as European hotels. Hotels were built of wood or stone as traditionaly. The first hotels have two or three floors. At the end of the century, hotels were built modern material as brick and steel etc and also modern structure systems. So hotels were built larger and higher than predecessors. Hotels don’t have typical facades. They have traditional, neoclassical or mixed facades. Grand and luxury hotels have splendid decorations which were designed by famous European architectures and craftsmen. These Grand hotels are also important for having technical equipments and technology of the date of built. This research appoints that there are 33 hotels in Galata and 49 hotels in Pera between 1840 and 1914 dates. And also it is determined there are 4 hotels in Galata and 10 hotels in Pera which are existed today. And then it is defined deformations and their causes of these 14 hotels. Finally It is made suggestions to get rid of these deformations. It is believed that datas of this work will be helpfull for planning, arranging and conservation labors in Galata ve Pera. Keywords: Galata and Pera, hotel, accomodition, architecture, preservation and restoration. 

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıldaki modernleşme süreci, seyahat ve konaklama sisteminde de önemli değişikliklere sebep olmuş ve bu değişim kaçınılmaz olarak konaklama yapılarının biçimlenmesinde de etkili olmuştur. Galata ve Pera Bölgesi, İstanbul’da birçok alanda olduğu gibi, otel yapımı ve işletimi konusunda da ilk örnekleri sergilemiştir. İstanbul’da ilk otel örnekleri 1840 tarihinden itibaren Galata’da Kuledibi’nde hizmet vermeye başlamış, Pera bölgesinde de 1914 tarihinde Birinci Dünya Savaşı başlayana kadar Avrupa’daki örneklerini aratmayacak oteller inşa edilmiştir. Bu yapılar Tünel, Karaköy İskelesi, Galata Kulesi, Meşrutiyet ve İstiklal caddelerinin yakın çevresinde yer almışlardır. Oteller inşa edildikleri parsellerin koşulları, sundukları hizmetler, hitap ettikleri müşteri kitlesi vb. gibi verilere göre değişen mimari özelliklere sahiptirler. Odalar ve birkaç ortak hacimden meydana gelen basit programlı otellerin yanında, Avrupa’daki gibi lüks oteller de vardır. Başlangıçta geleneksel tarzda ahşap ve kargir sistemde iki ya da üç katlı olarak inşa edilen otel yapılarının, yüzyılın sonuna doğru modern malzeme ve yapım tekniklerinin kullanımının başlamasıyla, daha büyük kütleli ve daha yüksek katlı inşa edilmeye başlanmıştır. Kendilerine özgü bir cephe sistemi olmayan otel yapılarının cepheleri geleneksel, neo klasik ve karma özellikler taşımaktadır. Büyük ve lüks otellerin Avrupalı mimar ve sanatçılar tarafından yapılmış görkemli dekorasyonları vardır. Yine büyük oteller dönemin en gelişmiş teknik donanım ve teknolojilerini takip etmeleri açısından da önemli bir yere sahiptirler. Bu araştırmada 1840 – 1914 tarihleri arasında Galata’da 33 ve Pera’da 49 otelin açıldığı ortaya konmuştur. Ancak bu otellerden Galata’da 4 ve Pera’da 10 otelin tamamen ya da kısmen korunabildiği belirlenmiştir. Söz konusu 14 yapının günümüzdeki bozulma durumları, bozulmaların nedenleri tespit edilmiş ve bu bozulmalara karşı öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Yapılan tespit ve öneri geliştirme çalışmalarının, bölgede yapılacak planlama, düzenleme ve koruma çalışmalarında faydalı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Galata ve Pera, otel, konaklama, mimari, koruma – restorasyon.