Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişen Teknoloji ile Değişen Arkeoloji Fotoğraf İlişkis

II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 29 - 01 April 2017

Books & Book Chapters

SANATTA DİJİTALLEŞME BAĞLAMINDA NFT TEKNOLOJİSİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VII, Serdar Öge, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.597-609, 2021

Other Publications