Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişen Teknoloji ile Değişen Arkeoloji Fotoğraf İlişkis

II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 29 - 01 April 2017

Books & Book Chapters

SANATTA ALAN KURDİ’NİN TEMSİLİ: GÖÇ VE MÜLTECİ KRİZİNİN SOMUTLAŞMASI

in: GÜZEL SANATLAR Alanında Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler, ÇEVIK KILIÇ DENIZ BESTE , YÖNSEL MAHPEYKER, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.221-240, 2023

IRAK SAVAŞI ÖNCESİ VE İLİŞTİRİLMİŞ FOTO MUHABİRLİĞİ

in: GÜZEL SANATLAR ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR V, Doç. Dr. Serdar YERLİ, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.151-165, 2022

DİJİTALLEŞEN KÜLTÜR VE SAVAŞIN TEMSİLİ

in: GÜZEL SANATLAR ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR, PROF. DR. HASAN ARAPGİRLİOĞLU, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.279-292, 2022

SANATTA DİJİTALLEŞME BAĞLAMINDA NFT TEKNOLOJİSİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VII, Serdar Öge, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.597-609, 2021

Other Publications

Gelecek Dergisi

Other, pp.21-22, 2020

Metrics

Publication

15

Citiation (TrDizin)

2

Project

1

Open Access

1