Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Akdeniz University, Ziraat Fak. Fen Bil. Ens. , Tarım Ekonomisi, Turkey

 • 1999 - 2003 Postgraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1999 Undergraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Antalya İlinde Sera İşletmelerinde Çalışma Koşullarının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

  Akdeniz University, Ziraat Fak, Tarım Ekonomisi

 • 2003 Postgraduate

  Türkiye'de Tarımda Çalışanların Sosyal Güvenliği

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü