Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2018 - Continues Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi

    Committee Member

  • 2018 - Continues Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi

    Publication Committee Member