Education Information

Education Information

 • 2000 - 2004 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım/Araştırma Yöntemleri, Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Gazetecilik Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Gazi University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Yeni Bir İletişim Teknolojisi Olarak İnternet ve Bilgi Açığı-Örnek Olay İnternet Üzerinden Hizmet Veren SAğlık Siteleri-

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım/ Araştırma Yöntemleri

 • 2000 Postgraduate

  Medya Demokrasi İlişkisi ve Türk Medyasında Refah Partisi İmajı

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English