Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Assistant Professor

  Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Akdeniz University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu

 • Undergraduate Kardiyovasküler sistem muayene teknikleri

 • Undergraduate Menenjitler ve Ensefalitler

 • Undergraduate Baş ve boyun muayene teknikleri

 • Undergraduate Vital bulguların ve antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi

 • Undergraduate Anamnez alma teknikleri

 • Undergraduate Boğmaca ve Kabakulak

 • Undergraduate Ateşli çocuğa yaklaşım

 • Undergraduate Solunum Sistemi Muayene Teknikleri

 • Undergraduate Otitis media ve sinüzitler

 • Undergraduate İntrauterin Enfeksiyonlar

 • Undergraduate Tüberküloz

 • Undergraduate Çocukluk Çağında Menenjit

 • Undergraduate İdrar Mikroskobisi Değerlendirme

 • Undergraduate Ateş ve Ateşli Çocuğa Yaklaşım

 • Undergraduate Çocukluk Çağında Tüberküloz

 • Undergraduate Pediatrik ÜSYE Antibiyotik Kullanımı

 • Undergraduate Döküntülü Hastalıklar

 • Undergraduate Çocukluk Çağı Döküntülü Hastalıkları

 • Undergraduate Çocuk Çağı Menenjitleri

 • Undergraduate Pediatrik İYE ve Antibiyotik Kullanımı

 • Undergraduate Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

 • Undergraduate Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

 • Undergraduate Hepatik Koma ve Ensefalopati

 • Undergraduate Pediatrik ÜSYE ve Antibiyotik Kullanımı

 • Undergraduate Hepatitler

 • Undergraduate Ateşli Çocuğa Yaklaşım

 • Undergraduate Ensefalitler

 • Undergraduate Aşısız Çocuğa Yaklaşım

 • Undergraduate Ateş Etiyolojisi

 • Undergraduate Aşı ve Bağışıklama Sustainable Development

 • Undergraduate Çocukluk Çağında Meningoensefalit