Achievements & Reputation

Publication

30

Congress and Symposium Activities

 • 01 March 2017 - 01 March 2017 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8 Mart Kadınlar Günü Etkinlikleri Panelist

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 September 2015 - 01 September 2015 Biricik Sanat Nesnesi İkilemi: Mona Lisa

  Attendee

  Warszawa, Poland

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 Benetton ve Calvin Klein Reklamlarında Kadın İmgesi

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 İllüzyon – Gerçeğin Sorunsalı

  Attendee

  Yeni Dünya Düzeninde Sanat 10. Ulusal Sanat Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, GSF-ANLARA, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Ontolojinin Değişimi, Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasının Yitimi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2011 - 01 November 2011 Gazete Sayfa Tasarımı/Sayfa Düzeni/Mizanpaj ve Antalya Yerel Gazete Ana Sayfa Çözümlemeleri

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 Yanılsama / Gerçek Mekan

  Attendee

  VI Uluslar arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir has Üniversitesi GSF İSTANBUL, Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Cumhuriyet Sonrası Gelişen Çağdaş Türkiye’nin Görsel Kimlik Göstergeleri; Türk Grafik Tasarımından Örnekler

  Attendee

  V Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi-Sanat Etkinlikleri, İspanya Oryantalistler Derneği. S. Madrid- İspanya, Turkey

 • 01 December 2008 - 01 December 2008 Kent İletişimde Sanatsal Bir Aykırılık: Grafiti

  Attendee

  I. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültes İSTANBUL, Turkey

 • 01 November 2007 - 01 November 2007 Kültürel Değişimler ve Medyada Sanatın Yansıması; Milliyet Sanat Dergisi Örneği

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2007 - 01 September 2007 Gelişen Teknolojinin Günümüz Sanatını Belirlemesi ve Yeni Resim Teknikleri

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 September 2007 - 01 September 2007 Türk-İran Sinema Afişlerinde Kültürel Yaklaşımlar

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 May 2007 - 01 May 2007 Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Reklam Mecralarındaki Slogan Örnekleri ve Analizleri

  Attendee

  UNESCO Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mevlâna AUM, KONYA, Turkey

 • 01 November 2006 - 01 November 2006 Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Reklam Mecralarındaki Slogan Örnekleri ve Analizleri

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 October 2006 - 01 October 2006 İstanbul Bienali’nde Kimlik ve Aidiyat Sorunu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 April 2006 - 01 April 2006 Çağdaş Teknolojinin Sanat Dallarına Etkileri Ve Yardımcı Yazılımlarla Bilgisayarda Resim Yapmak

  Attendee

  GaziMagosa, Cyprus (Kktc)

 • 01 May 2005 - 01 May 2005 Grafik Tasarımında Kadın İmgesi

  Attendee

  Antalya, Turkey