Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

 • 2005 - 2013 Postgraduate

  Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Education, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Milli Eğitim Bakanlığının yönetim enformasyon sistemleri kapsamında sunduğu elektronik hizmetlerin karar destek sistemi olarak kullanılması: Temellendirilmiş bir kuram çalışması

  Akdeniz University, Institute of Educational Sciences

 • 2013 Postgraduate

  Genel lise yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin teknolojiye karşı tutumları ve eğitimde Fatih Projesinin kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma

  Akdeniz University, Institute of Educational Sciences

Foreign Languages

 • C1 Advanced English