Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2016 - 2020 ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

    Editor