Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Turizmde Fotoğraf (Fotoğrafçı-Fotoğraflanan Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma)

Selçuk İletişim, vol.13, no.2, pp.898-919, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İletişim Aracı Olarak Fotoğraf

Aksaray İletişim Dergisi, vol.2, no.1, pp.40-50, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

GELENEKSEL REKLAMCILIKTAN DİJİTAL REKLAMCILIĞA GEÇİŞ

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.18, pp.448-464, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Turist Memnuniyetinde Turist Rehberinin Rolü: Konya’da Bir Araştırma

Turist Rehberliği Dergisi, vol.2, no.1, pp.31-43, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EKO TURİZMİN ÖNEMİ: KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA

ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.3, pp.23-37, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

TECHNOLOGY USE IN TOURISM IN TERMS OF CONSUMER BEHAVIOR

Journal of Business and Social Development, vol.6, no.1, pp.29-38, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

OTEL İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ (KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA)

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.14, pp.233-253, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sürdürülebilir Turizm’de Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının İletişim Becerilerinin Değerlendirilmes

Selçuk Üniversitesi Sosyal Ve Teknik Araştırmalar Dergisi, no.14, pp.219-231, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

KÜLTÜR TURİZMİ BAĞLAMINDA KONYA

Tarihin Peşinde, no.18, pp.367-385, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Seyahat ve Konaklama Tercihi Açısından Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı

Sosyal Bilimler MYO Dergisi, vol.19, no.41.yıl, pp.111-128, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Konya nın Markalaşmasında Turistik Ürün

Sosyal Bilimler MYO Dergisi, vol.19, no.2, pp.183-200, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sanal Gerçeklik ve Turizm

Sosyal Bilimler MYO Dergisi, vol.19, no.1, pp.103-118, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

E Devlet Hizmetlerinin Farkındalığı veKullanılırlığı Üzerine Bir Araştırma Konyaİli Örneği

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.17, no.2, pp.141-159, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İletişim Teknolojileri Kullanımı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.6, no.8, pp.59-75, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

The Use of Internet for Advertising - A Reserch in Food Industry

International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.02, no.01, pp.121-131, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

A Research On The Evaluation Of Hotel Web Pages

International Journal of Business and Management Studies, vol.1, no.1, pp.423-431, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Uzaktan Eğitim ve Uygulamaları

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.14, no.1-2, pp.363-374, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Otomobil Servislerinden Yararlanan Müşterilerin Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.10, pp.257-274, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Development of Internet Television Broadcasting and Satisfaction in Internet Broadcasting

AVANCA CINEMA International Conference 2020, Avanca, Portugal, 17 - 24 July 2020, vol.1, no.1, pp.766-772

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HOTELS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMICS AND MANAGEMENT, Ljubljana, Slovenia, 19 March 2019, vol.1, pp.1-6

THE TURKEY IMAGE OF STUDENTS COMING FROM THETURKISH REPUBLIC TO TURKEY

INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (ICCHT- 2019), Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 September 2019, pp.195-202

The Effect of Personalized Advertising on People’s Recalling

3rd International Conference on Tourism and Business 2019, Bangkok, Thailand, 27 - 29 August 2019 Sustainable Development

Sosyal Medyanın Reklam Amaçlı Kullanımı (Helal Konsepli Otellerde Bir Araştırma)

2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS, Antalya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.142-146

Investigation of Ethical Behaviors of Tourism Operations in Konya

II. INTERNATIONAL CONGRESS ONCULTURAL HERITAGE AND TOURISM, Taşkent, Uzbekistan, 3 - 05 May 2018, pp.389-396

Festivals And Tourism

II. INTERNATIONAL CONGRESS ONCULTURAL HERITAGE AND TOURISM, Taşkent, Uzbekistan, 3 - 05 May 2018, pp.27-33 identifier

Branding in Hotel Operations: A Research on Tourists in Konya

2nd InternatIonal Symposium on Humanities and SocIal ScIence, Komrat, Moldova, 4 - 07 August 2018, vol.3, pp.12

THE USAGE OF SOCIAL MEDIA AND TWITTER IN HOTELS

Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.16, pp.527-533

TURİZM İŞLETMELERİNDE TURİSTLERİN MOBİL UYGULAMALARI KULLANIMI: SWARM ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (ICCHT - 2017), Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1221-1232

TURİSTLERİN BAKIŞ AÇISIYLA AZERBAYCAN TURİZMİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (ICCHT - 2017), Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.464-475

USE OF TECHNOLOGY IN TOURISM AND CONSUMER BEHAVIORS

GLOBAL TOURISM CONFERENCE, Kuala-Terengganu, Malaysia, 19 - 22 July 2017 Sustainable Development

MOBILE COMMUNICATION IN PUBLICITY AND MARKETINGSTRATEGIES OF TRAVEL AGENTS

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya-Side, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.2212-2224

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN TOURISM

25th International Academic Conference, Paris, Paris, France, 6 - 10 October 2016

A STUDY ON TRAVEL BLOGS AND WORD OF MOUTHCOMMUNICATION

21st International Academic Conference, Miami, Miami, United States Of America, 9 - 12 February 2016, pp.25-32

Communication tools used in teaching and their effects: an empirical study on the TC Selcuk University samples

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.2639-2646 identifier

Use Of Social Media In Higher Education

8th International Technology, Education and Development Conference Valencia Spain, Valencia, Spain, 10 - 12 March 2014

The Use of Internet for Advertising - A Reserch in Food Industry

International Journal of Arts & Sciences, Fraiburg, Germany, 26 - 30 November 2012, pp.1-10

A Research On The Evaluatıon Of Hotel Web Pages

International Journal of Arts & Sciences, Boston, United States Of America, 27 - 31 May 2012, pp.423-431

Türk Cumhuriyetinden Gelen Öğrencilerin İnternete Karşı Tutumları

Journal of Azerbaijani Studies, Baku, Azerbaijan, 29 - 31 May 2009, pp.40-47

İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyi (Temizlik İşletmeleri Konya Örneği)

2.Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek, Kyrgyzstan, 17 - 20 May 2008, vol.1, pp.100-110

Books & Book Chapters

Fotoğrafçılık Bilgisi

Eğitim Kitabevi, Konya, 2020

Tüketim Kültürü Bağlamında Kadınların Yılbaşı Alışveriş Deneyimleri Üzerine Konya İlinde Bir Araştırma

in: SOSYAL VE BEŞERi BiLiMLER ARAŞTIRMALARI, "Prof.Dr. Tahsin TAPUR", "Doç.Dr. Selahattin AVŞAROĞLU", Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.109-117, 2018

Temel Bilgisayar Eğitimi

Eğitim Yayınevi, Konya, 2010