Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Mitolojisindeki Karga/Kuzgun İmgesinin Çağdaş Türk Resim Sanatına Yansımaları

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.14, no.33, pp.131-145, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Soyut Biçimde Yapısal Bütünlük ve Biçim Verme

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.8, no. Sayı 15, pp.92-103, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

''Sadakat ve Dostluk'' Bağlamında Aydın Ayan'ın Resimlerinde Yer Alan Köpek Sembolü Üzerine Bir İnceleme

International Congress on Art and Design Research and Exhibition / Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi (ART∧DESIGN-2021), Niğde, Turkey, 21 - 22 June 2021, pp.523-537