Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Competence In Art

  Akdeniz University, -, Art And Design Art Major, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Akdeniz University, -, Painting, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Selcuk University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Educatıon, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2019 Competence In Art

  Topkapı Sarayında Bulunan Evren Olgusu İçerikli Minyatürlerin Resim Diliyle Yorumlanması

  Akdeniz University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Art and Design Art Major

 • 2013 Postgraduate

  1950 Sonrası Türk Resim Sanatı’nda Soyutlama Eğilimleri ve Plastik Çözümlemeler

  Akdeniz University, Institute of Fine Arts, Resim Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English